Op vrijdag 22 maart 2019 zijn Sanne en Barend bij de notaris geweest, voor het zetten van een handtekening onder de akte met de statuten. Na opbouwende woorden van de notaris is het doel van ThuisbakkersPunt vastgesteld:

stichting oprichting

1. Het doel van de stichting is: het creëren van lokale verbondenheid tussen thuisbakkers en hun buurt enerzijds en ondersteuning van bakkers in ontwikkelingslanden anderzijds.

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Thuisbakkers uit heel Nederland voor buurtbewoners gemakkelijk vindbaar te maken, onder andere door het exploiteren van een website;
  • Een landelijk platform te zijn voor lokale thuisbakkers;
  • Het financieel steunen van lokale bakkers wereldwijd.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk

 

We zijn bekend bij de kamer van koophandel onder nr. 74351745