Bak mee voor Bake for Life

ThuisbakkersPunt doneert jaarlijks de helft van de bijdrage van alle thuisbakkers op de site aan Bake for life. Met dit geld krijgen kansarme mensen in Oeganda een opleiding tot bakker, waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zo zijn we (thuis)bakkers voor bakkers! 

Eén keer per jaar overhandigen wij op feestelijke wijze een cheque aan Bake for Life. Dit jaar wilden wij dat op zondag 26 april in Gouda doen, maar is i.v.m. corona verschoven naar zondag 27 september. Natuurlijk hopen we op een mooi bedrag en dagen daarom iedereen die het leuk vindt uit, om mee te doen met een benefietbak-actie, om het jaarlijkse geldbedrag op te hogen! 

Benefiet bak-actie, zo doe je mee:

1. Bak

Bak taart, gebak of brood 

2 a. Verkoop

Het is natuurlijk het leukst om een groepje gebaksliefhebbers bijeen te brengen, thuis of op je werk, die verzot zijn op jouw heerlijkheden. Denk bijv. aan vrienden, familie, buren of collega's. Maak er een gezellig moment van en vertel hier uiteraard bij dat er voor je gebak een donatie gevraagd zal worden, die ten goede komt aan Bake for Life. Hier kun je een uitnodiging downloaden:

Uitnodiging Benefiet Bak Actie

2 b. Verkoop in tijden van Corona-maatregelen

Nu het niet de bedoeling is om grote groepen mensen bijeen te brengen in een kleine huiskamer, kun je ook andere manieren bedenken om mensen je te laten eten en te doneren voor Bake for Life. 

  • Maak mooie foto's van je gebak en veil dit gebak via een platform als Facebook of Marktplaats. Degene met het hoogte bod mag de taart bij je afhalen.
  • Inventariseer in je omgeving hoeveel mensen een gebak, luxe brunch of high tea willen hebben het weekend. Verkoop dit voor een bepaalde prijs p.p. en bezorg het aan de deur. Je kan er ook voor kiezen om te vragen wie een brunch of high tea weg wil geven aan een ander, nu in tijden van corona (denk aan kwetsbare mensen of  mensen in vitale beroepen, enz). 

3. Doneer
Doneer de opbrengst van jouw actie aan Stichting ThuisbakkersPunt ov.v. benefiet bak-actie op Rek.nr.  NL86TRIO0379662698. 

4. Overhandiging
Het totale bedrag van alle donatie's wordt opgeteld bij het jaarbedrag 2019 en, als de Corona-maatregelen het toelaten, op 27 sept 2020 overhandigd aan Bake for Life, en uiteraard bekend gemaakt via deze site. 

 

Heb je vragen, neem gerust contact op!